Bolig

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

En god bosituasjon er sentral for trivsel, mestring og livskvalitet. Kommunen disponerer en rekke ulike boliger, avhengig av type og grad av hjelpebehov. Bistand i hjemmet gis i form av enten hjemmehjelp eller miljøarbeidere/miljøterapeuter.
For mer informasjon, kontakt Enhet for omsorg, distrikt 1 - 2 eller sosialtjenesten på telefon 35 98 62 00.