Fastlege

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

Fastlegene har avtale med kommunen om å betjene innbyggerne med behandlende allmennlegetjenester, både når det gjelder somatiske og psykiske problemer. Dette omfatter også akutte tilfeller. Du har rett til å bytte fastlege, dersom du ikke er fornøyd med den du har.
Kontakt fastlegekontoret i Telemark for å få oversikt over tilgjengelige fastleger