Akutthjelp

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

I kritiske eller livstruende situasjoner skal du straks ringe Øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113. Forklar hva som har skjedd, fortell hvilken adresse du ønsker hjelpen til og hvilket telefonnummer du ringer fra. Hvis situasjonen ikke er akutt, det vil si at det ikke er fare for liv og helse, kan du kontakte fastlegen din, eller legevakta på telefon 35 98 05 05. Hvis behov, kan legen henvise deg videre til DPS Vestmar, for en akuttime på dagtid.