BUP

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

BUP er et tilbud i spesialisthelsetjenesten og gis kun etter henvisning fra lege, evt. barnevernet i kommunen. Arbeidet er organisert som et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge, og søker å hjelpe barna og deres familier. BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om problemer som ikke kan løses i de kommunale tjenestene, som hos fastlege, helsesøster, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller barnevernet. I Kragerø er BUP en del av DPS Vestmar, som holder til i lokaler på Kragerø sykehus