Sosiallærere i barneskolene

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

Som et ledd i Opptrappingsplanen for psykisk helse, er grunnskolen styrket med en full stilling som sosiallærer, fordelt på de 4 største barneskolene, Kragerø, Kalstad, Sannidal og Årø. Formålet er å fange opp og gi individuell oppfølging til barn som sliter med psykiske vansker eller rusproblemer, eller som er i risikosonen for å utvikle slike vansker.
For mer informasjon, kontakt skolen
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image