Foreldreveil.

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

Mange foreldre synes det er vanskelig å oppdra barn. TMP er et foreldreveiledningsprogram som hjelper foreldre til å finne ut hva som fungerer best for dem, og hvordan de kan samhandle med barna sine på en ny og mer hensiktsmessig måte. Veiledningen vil ta opp tema som kommunikasjon, lek, samarbeid, regler og grensesetting og hvordan du lettere kan takle barn med aggresjon og sinne. Veiledningen foregår individuelt og gis jevnlig over en tidsavgrenset periode. Metoden som benyttes er veldokumentert og utføres av erfarne veiledere.
For mer informasjon, kontakt Enhet for barnehage på telefon 35 98 62 77