SLT

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

SLT er et organisert samarbeid mellom Kragerø kommune og det lokale politiet. Hensikten er å forebygge kriminalitet, ved å iverksette og samordne ulike tiltak i forhold til risikoutsatte barn og unge. Det er ansatt en egen SLT- koordinator som holder til på Trekanten.