PPT

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

Barn, unge og voksne med særskilte behov skal få hjelp fra PP-tjenesten slik at de sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med tilpasset opplæring. Behov for pedagogisk-psykologisk tjeneste formidles gjennom den enkelte skole.