Barnevernet

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

Barnevernets ansvarsområde er å sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade barnets helse eller utvikling, får hjelp og omsorg så raskt som mulig.
Mer informasjon