Skolehelsetj.

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

Skolehelsetjenesten er en viktig arena for å skape trygghet, for å oppdage barn og ungdom som trenger hjelp, og for å forebygge mer alvorlige psykiske problemer. På alle skoler finnes det en helsesøster som kan følge opp elever som sliter med psykiske vansker. Kontakt med foreldre/ foreldreveiledning gis ved behov. Helsesøster kan hjelpe deg med å komme videre til behandling, dersom du har behov for det.
Kontakt skolen din for mer informasjon.