Helsestasjon

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

Helsestasjon er et tilbud til alle familier med barn fra fødsel til skolestart. Målet er å gi et best mulig helsetilbud til alle barn og å hjelpe foreldre til lettere å mestre hverdagen. Det tilbys hjemmebesøk etter fødsel og senere ved behov. Det gis veiledning, hjelp og støtte til familier med særskilte behov. Tilbudet gis ved faste besøk på helsestasjonen ut fra helsestasjonsprogrammet, og ved gruppe- og individuelle samtaler/møter. Helsestasjonen finner du på Trekanten, Storgata 17, Tlf 35 98 63 20