Akutthjelp

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

I kritiske eller livstruende situasjoner skal du straks ringe Øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113. Forklar hva som har skjedd, fortell hvilken adresse du ønsker hjelpen til og hvilket telefonnummer du ringer fra. Hvis situasjonen ikke er akutt, det vil si at det ikke er fare for liv og helse, kan du kontakte fastlegen din, eller legevakta på telefon 35 98 05 05. Lege kan henvise til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikkk (BUP), som holder til i lokaler på Kragerø sykehus. BUP har særlig ansvar for utredning, diagnostisering og behandling, samt råd og veiledning til omsorgspersoner og tjenesteytere. BUP har ingen døgnvakt, men skal kunne gi et akuttilbud innen 24 timer.