Røde Kors hjelpetlf barn

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

800 33 321
Røde Kors hjelpetelefon for barn og ungdom er et grønt nummer for deg som er ung. Her er voksne som har tid og lyst til å lytte og snakke med deg. De som svarer på telefonen er vant til å snakke med barn og unge. Du kan snakke med hjelpetelefonen om alt, enten du er glad, trist, redd, lurer på noe eller du trenger hjelp. Åpent hver mandag til fredag kl 14.00 - 20.00. Du kan også ta kontakt over nett:
www.korspahalsen.no