Mental Helses hjelpetelefon

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

810 30 030
Noen ganger blir utfordringene for store og noen ganger kan det føles vanskelig å komme videre. Kanskje trenger du noen å snakke med? Noen som har tid til lytte, og som kan gi deg råd og informasjon? Hjelpetelefonen er et døgnåpent tilbud - 356 dager i året. Du kan også ta kontakt gjennom nettsidene:
www.sidetmedord.no