Dine rettigheter

Oppdatert av: Stein O Sannes (09.sep.2015)

Hvis du blir syk, har du mange rettigheter som pasient. Blant annet har du i Norge rett til nødvendig helsehjelp, egen fastlege, vurdering i spesialisthelsetjenesten, rett til valg av sykehus og rett til å klage på behandlingen. Mer informasjon : http://www.shdir.no/psykiskhelse/psykisk_helsevernloven/