Ankeutvalg
Bygningsrådet
Eldrerådet
Hovedutvalg for Administrasjon
Hovedutvalg for familie og oppvekst
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester
Hovedutvalg for læring og utvikling
Hovedutvalg for omsorg
Hovedutvalg for samfunn
Kirkelig administrasjonsutvalg
Kontrollutvalget
Kragerø formannskap
Kragerø kirkelige fellesråd
Kragerø kommunestyre
Kragerø ungdomsråd
Økonomiutvalget i Kragerø
Rådet for funksjonshemmede
Styret for Kragerø kommunale næringsfond
Utsmykningskomitèen i Kragerø
Valgstyret