Kragerø læringssenter

forsidebilde.jpg

Frydensborgveien 15, 3772 Kragerø

Vi tilbyr voksenopplæring til voksne: norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskole for voksne, spesialundervisning for voksne, studiekompetanse og høyskolestudier.

På Læringssenteret finner du også flyktningetjenesten.


 

  Nyttige navn  
Rebecka Båld Virksomhetsleder Kompetanse og Integrering 35985942
Sigrun Sveinsdottir Inspektør 35985946
Janne Nøtsund Konsulent 35985940
Bente Fosso Kristiansen Avdelingsleder Enslige Mindreårige Flyktninger 95153552
Prudence  Kenyon Helsekoordinator 35985947


Øvrige personale:
 https://kragero-public.sharepoint.com/telefonliste 

  Gå til: Enhet for kompetanse og integrering

 

 


 

 

 

Oversikt over Kragerø læringssenter
Tittel Dato
Skoleruta 2017-18 26.06.2017 11:01
Høyskolestudier 21.07.2017 12:08
Studiekompetanse 21.07.2017 12:24
Grunnskole for voksne 27.06.2017 10:15
Norskopplæring 06.10.2017 03:18
IKT - verksted 10.01.2017 11:02
Båtførerprøven 10.01.2017 11:02
Fronter 10.01.2017 11:02
Google 10.01.2017 11:02
Migranorsk 10.01.2017 11:02
Salaby Intro 10.01.2017 11:02
Videokurs i norsk grammatikk 10.01.2017 11:02
MV-login 10.01.2017 11:02
På vei 10.01.2017 11:02
Bildetema norsk, somali, persisk og tigrinja 10.01.2017 11:02
Norsk nå 10.01.2017 11:02
ABC Pc 10.01.2017 11:02
ABC- cappelen 10.01.2017 11:02
ALFA-ORD 10.01.2017 11:02
Bildetema mange språk tekst og lyd 10.01.2017 11:02
Norskprøver - informasjon 10.01.2017 11:02
Ny i Norge nettressurs 10.01.2017 11:02
Pålogging til prøver 10.01.2017 11:02
Samfunnskunnskap 10.01.2017 11:02