Vinter på Sannidal skole!

Oppdatert av: stein ove sannes (16.des.2016)

Det er ingen tvil om at det nå er vinter på Sannidal skole! Dette har 2. klasse tatt på alvor. De har jobbet med vinteraktivitet og fugler om vinteren. Under kan dere se at både kroppsøving, naturfag og kunst & håndverk har vært sentrale fag i undervisningen.

Mange fuglearter overvintrer i Norge

Dompaper er selve symbolet på vinter!

Vi må ikke glemme å mate småfugløene om vinteren!

Litt isopor fra en ødelagt kasse så har vi en fiks ferdig skibakke inne!