Andre instanser på skolen.......

Oppdatert av: stein ove sannes (16.des.2016)

Skolen samarbeider tett med andre etater for å gjøre skolehverdagen så god som mulig for elevene.

Skolen har et tett og godt samarbeid med andre etater i kommunen. Det er jevnlige samarbeidsmøter med Pedagogisk Psykologoisk Tjeneste (PPT).

Helsesøster har eget kontor i administrasjonsbygget. Se egen lenke for når kontoret er betjent.....