Vestmar barneverntjeneste

Oppdatert av: stein ove sannes (09.mar.2017)

Fra 1. mars 2017 er Kragerø og Drangedal barneverntjeneste slått sammen til «Vestmar barneverntjeneste». Barneverntjenesten har hovedkontor på Gamle Kragerøvei 12 i Kragerø, og med møtekontor etter avtale i Drangedal på Helsehuset. Postadresse til Vestmar barneverntjeneste er postboks 128, 3791 Kragerø og telefonnummer til Vestmar barneverntjeneste er 35986335.

​Formålet med sammenslåingen er å skape et robust og kompetent barnevern, der verdier som tillit, tilgjengelighet og tilstrekkelig tid til den enkelte bruker av tjenesten skal være styrende. Den felles barneverntjenesten vil stadig være under utvikling og vi vil jobbe videre for å sikre et godt samarbeid med privatpersoner og øvrige kommunale instanser til beste for barna og deres foresatte i Kragerø og Drangedal kommune.