Velkommen til Kragerø Næringspark

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

tavle_naeringsparken.jpg

Kragerø Næringspark, Fikkjebakke 

Kragerø Næringspark ligger 2,5 km nord for E 18, på grensen mellom Kragerø og Drangedal kommuner.
Beliggenheten er om lag midt mellom Oslo (19 mil) og Kristiansand (13 mil).
Til Grenlandsområdet med 100.000 innbyggere er kjøretiden bare en drøy halvtime. Kragerø Næringspark omfatter i dag et areal på ca. 500 da og bærer preg av naturen den omgis av. Man legger vekt på å beholde knauser, trær og naturlig vegetasjon som er med å gi næringsparken interessante tilleggskvaliteter.

Man har engasjert en landskapsarkitekt for å få til en ønsket og planlagt videreutvikling av næringsparken som skal ta vare på det visuelle inntrykket og en god, felles profil.

Om lag 25 bedrifter med til sammen ca. 250 ansatte har etablert seg i Kragerø Næringspark. Det er fortsatt ledige arealer. Kommunen forhandler imidlertid med grunneiere i område om tilleggsarealer på ytterligere 200 - 300 da.
Det pågår et kontinuerlig arbeid i utvidelse av tilgjengelig areal og utvikling av infrastruktur.

Lav pris og den gunstige beliggenheten like ved E 18, nær Grenland og mellom Oslo og Kristiansand gjør at interessen for etablering i Kragerø Næringspark er svært god.

I tillegg oppleves Kragerø og Drangedal å ha kvaliteter mange forbinder med Det Gode Bosted, noe både ledere og medarbeidere vet å sette pris på.


Mer enn 25 bedrifter og plass til mange flere

Området og infrastrukturen bygges ut kontinuerlig, slik at det alltid vil være nye arealer med byggeklare tomter i næringsparken. Over 25 bedrifter representerer et stort mangfold av bransjer. God kontakt mellom bedriftene gjør det lettere å løfte i flokk, i nært samarbeid med kommunens næringsapparat.

Stabil strømforsyning og et godt utbygget bredbåndnett sørger stabil drift og rask kommunikasjon via nettet.

Fra næringsparken er det bare noen hundre meter til kommunegrensen til Drangedal. Det er et utstrakt og godt samarbeid mellom Kragerø og Drangedal kommuner for å utvikle næringsparken på en fremtidsrettet måte.

De fleste av de ansatte er bosatt i en av de to kommunene. Det er satt opp egen arbeidsbuss fra Kragerø sentrum til næringsparken, et populært tilbud som gjør at mange slipper å bruke privatbil til og fra jobben.

 

 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image