Streiken i kommunesektoren er over

Oppdatert av: Bjørn Tore Olsen Cintra (04.jun.2012)

Tirsdag 5. juni ble det enighet mellom alle organisasjoner på arbeidstakersiden og kommunesektorens organisasjon KS i tariffoppgjøret i kommunal sektor.

Nytt 05.06 kl.16.00

Både når det gjelder berørte brukere i barnehager og SFO har kommunen så langt det har vært mulig gitt direkte beskjed til disse.

Barnehagene

Barnehagene holder åpent med redusert drift. Det vil si at 1/3 av barna må holdes hjemme. Dette gjennomføres ved at barna må holdes hjemme 1 av de nærmeste 3 dagene.

SFO

Sannidal og Kalstad SFO stenger. De øvrige SFO holder åpent med redusert drift og tilbud.

Teknisk drift

Redusert arbeid med vei, vann og avløp. Brannberedskap og beredskap på vannforsyning opprettholdes.

Eiendom

Renhold av kommunale bygg blir sterkt redusert eller helt fraværende i en rekke bygg.

Administrasjon

Kommunal saksbehandling vil bli forsinket da behandling av innkommen og utgående post blir berørt. Publikum vil også kunne møte en del kontorer som er stengt eller har redusert tilgjengelighet. Man må også påregne lengre ventetid på telefon.

Vi henstiller publikum til å holde seg oppdatert om streiken på våre nettsider som vil bli fortløpende oppdatert samt nyheter på riksdekkende medier/internett.

 

Nyhet fra 04.06
Fagforbundet har varslet at 140 personer tas ut i streik fra arbeidsstart onsdag. Vi jobber nå med å undersøke hvilke konsekvenser dette vil få for driften. Vi vil komme med fortløpende informasjon på våre nettsider om utviklingen av det varslede streikeuttaket

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image