Varsel om oppstart: Reguleringsplan/Detaljregulering for Skjørtjenn – Dammen, Helle gnr 15 bnr 1 m.fl.

Oppdatert av: stein ove sannes (21.des.2016)

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-1 og 12-8 varsles det at Norconsult AS, på vegne av Helle Bruk

AS, starter arbeidet med reguleringsarbeid i Kragerø kommune. Formålet med planen er å rive

eksisterende demning, som fører til tørrleggelse av Dammen, samt oppføring av ny mindre demning i kanalen

sør for Rv 363 Helleveien.

Se vedlagte filer for mere informasjon. Eventuelle merknader eller spørsmål kan sendes til Norconsult AS v/Veronika Valbø,

Stensarmen 4, 3112 Tønsberg,  epost veval@norconsult.no med kopi til Kragerø kommune.

 

Frist for merknader: 6.12.2016

 

                             
Varsel                         Kart                              Oversiktskart