Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for område i Løkkebakken.

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Frist for merknader: 31.05.12

         
Annonse        Grunneiere         Høringsinstanser


            
Utsnitt kommuneplan  Forhåndskonf.  Varslingsliste