Varsel fra Meteorologisk institutt

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Det er gjort nye beregninger av nedbør. Situasjonen ligger fortsatt på grensen til ekstremvarsel for fylkene Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Oppland

Det kan bli problemer der regnvannet fra de høyereliggende områdene skal dreneres ned mot lavereliggende terreng, særlig der det er bratt. Dette bør man være ekstra oppmerksom på, man bør holde øye med vannføringen gjennom kvelden og natten. Enkelte steder kan det foreligge et betydelig skadepotensiale.

Det ligger informasjon fra NVE på varsom.no. Inkludert oppdaterte vannføringsmålinger.

Vakthavende meteorolog er hele døgnet tilgjengelig på tlf. 22 96 32 99.

Også det påfølgende døgnet, fra kl. 14 onsdag til kl. 14 torsdag ventes til dels mye nedbør, men generelt mindre mengder og med avtagende tendens.

Situasjonen vurderes løpende med tanke på om det i området som overvåkes ekstra skal sendes ut varsel om ekstreme værforhold.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image