Vannlekkasje i sentrum

Oppdatert av: stein ove sannes (10.jan.2017)

Store deler av sentrumsområdene er uten vann som følge av vannlekkasje. Det jobbes for fullt med å lokalisere bruddet.

Sentrumsområdene, Bekkedalen og deler av Vestheia er uten vann. Så snart brudd er lokalisert om man får en oversikt over hvor lang tid det vil ta å utbedre eventuelle skader vil vi komme med mer informasjon om når vannet forventes tilbake.