Vann og avløp rehabilitering høsten 2017

Oppdatert av: stein ove sannes (04.sep.2017)

Kragerø kommune skal gjennomføre 3 prosjekter med rehabilitering av vann- og avløpsledninger i høst.

Arbeidene utføres av lokale entreprenører på rammeavtale med kommunen. Disse vil også stå for nødvendig varsling og skilting.

Dette berører følgende veistrekninger:

-Vestheiveien, 150 m fra Kalstadveien og opp til kryss ved Siritun – oppstart i midten av september. Utførende: Steintransport AS

-Tangeheia, hele strekningen – oppstart i slutten av september. Utførende: Maskinentreprenør Øygarden AS

-Tallakshavnveien, 100 m fra  kryss mot Rørvikveien til kryss over Tallakshavn – oppstart i slutten av september. Utførende: GS Maskin AS