Valglistene klare

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Valgstyret har nå godkjent alle listeforslagene. Innen fristen var det kommet inn ni listeforslag. Alle er nå blitt godkjent med seks endringer.

img_4637.jpgValgloven (VL) bestemmer i kapitel 6 at valgmyndigheten skal, etter prøving og tilskriving til kandidatene, behandle og godkjenne innkomne listeforslag. Det betyr at politisk sekretariat har sendt ut tilsammen 190 brev, der listekandidatene får anledning til å frasi seg å stå på lista etter visse regler eller å godta plasseringen. Ved fristens utløp kom det inn seks søknader med følgende forslag til endringer: 

1. Valgstyret innvilger søknad om fritak fra valg til kommunestyret fra Solveig Haslund (SP).Lista suppleres ikke og ingen opprykk da hun hadde siste plass.
2. Valgstyret innvilger søknad om fritak fra valg til kommunestyret fra Frank Haug (SP)Senterpartiets liste suppleres med Ragnhild Fuglestveit på siste plass.
3. Valgstyret innvilger søknad om fritak fra valg til kommunestyret fra Aud Handelsby (Krf). Krf sin liste suppleres med Nora Solum på 7 plass.
4. Valgstyret innvilger søknad om fritak fra valg til kommunestyret fra Bjørg Waller Martinsen (SV).SV sin liste suppleres ikke, kun opprykk.
5. Valgstyret innvilger søknad om fritak fra valg til kommunestyret fra Kolbjørn Martinsen (SV) SV sin liste suppleres ikke, kun opprykk.
6. Valgstyret innvilger søknad om fritak fra valg til kommunestyret fra Inger Berit Knutsen (Ap).  Ap sin liste suppleres ikke, kun opprykk.

Samtlige kandidater er nå prøvet i forhold til valgbarhet, og samtlige er godkjent av valgstyret. Du finner listeforslagene her: http://www.kragero.kommune.no/valglister

Hvis man kikker på listene, vil man oppdage at antallet er forskjellig. Det er for det første et krav at det skal være minst sju kandidater på lista. Maksgrensa er også bestemt. Siden det er 35 representanter i kommunestyret i Kragerø, kan man ha 35 kandidater med et tillegg på inntil seks andre kandidater - altså maks 41 kandidater. 

Det er også regler for hvor mange du kan kumulere - kumulere betyr at enkelte øverst på lista kan gis et tillegg i sitt personlige stemmetall på 25 prosent. Disse listekandiatene står først med uthevet skrift. Det varierer noe hvor mange hvert parti kumulerer. Siden Kragerø kommunestyre har 35 medlemmer er maks antall tillatte kumulerte inntil seks personer.

Kjønnsfordeling er et annet spørsmål mange er opptatt av når det gjelder valglistene. Men valgloven har ikke bestemmelser som krever at hvert kjønn er representert med en viss prosent av de foreslåtte kandidatene på den enkelte lista. Det er altså ikke krav om kvotering ved valg av medlemmer verken til Stortinget, kommunestyrer eller fylkesting. Men kommuneloven har bestemmelser om kjønnskvotering som gjelder ved valg etter kommuneloven til formannskap, faste utvalg med mere. Så har man ikke begge kjønn på listene vil kabalen da bli ganske utfordrende. 

Hvordan er kjønnsfordelingen når det gjelder kvinner og menn på topp på listene i Kragerø? To partier av ni har kvinner på topp (Rødt og FrP), de sju andre listene har menn på toppen. Noen lister har annenhver kvinne og mann, mens andre ikke har det. En liste har tre menn på topp (H). Når det gjelder kumulering varierer antallet fra en til fem. 

Det kan være et puslespill å få til en liste som tar hensyn til både kjønn, alder, yrke og bosted innen en kommune. Yrker vet vi ingenting om, fordi det ikke er et krav å sette dette på valglista. Det eneste som står der er fullt navn, fødselsår og bosted. Ser vi på fødselsår varierer listene fra den helt unge født i 1997 til den godt voksne født i 1937 - altså et spenn på 60 år. Så kan man spørre seg: Skal listene speile befolkningens sammensetning slik at alle aldersgrupper blir (forholdsvis) representert eller er dette ikke nødvendig? Dette er til en viss grad opp til velgerne som, hvis man ønsker det, kan gjøre endringer på listene under valget. Reglene for dette kommer vi tilbake til. Du kan også få opplysning om dette på kommunens servicekontor. De vil kunne svare på de aller fleste spørsmål når det gjelder valget. 

 

Under Demokratifanen finner du Valg. Ved å følge med her, vil du se hva som skjer på valgfronten i Kragerø de neste par, tre månedene. 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image