"Utsolgt" på to timer!

Oppdatert av: Mette Ofstad (19.mar.2013)

En annonse i Kragerø Blad ga folk informasjon om at hvis de ønsket en helg eller noen dager på kystledhytta på Jomfruland neste sesong, måtte de ringe et visst nummer på lørdag fra kl. 12.00 til 15.00. Etter to timer var hele sommersesongen 2013, samtlige helger våren 2013, høsten 2013 og våren 2014 fullbooket. Kystledhytta på Jomfruland er mektig populær.

- Det må være rekord. Det har bare eksplodert, absolutt hele skolesommerferien og alle helger er utsolgt, bortsett fra noen få kalde noen i november, sier Mona Auråen som var en av tre som satt og tok i mot de mange telefonene. Ikke alle kom igjennom, og hun sier at det bare er å beklage.Det er Kragerø Kystlag som står for driften av hytta. For et par år siden prøvde man seg med nettbooking.

- Men det gikk ikke. Hele systemet kollapset. Folk strømmet til. Det ble ikke bare dobbeltbookinger, men firedoble bookinger, så det vi har nå er faktisk det beste vi så langt har fått til, sier Mona Auråen.

Hun kan fortelle at kystledhytta på Jomfruland er en helt enkel hytte, uten TV og med utedo. Det er plass til åtte mennesker der, og hvis du er medlem av Kystlaget koster det deg 300 kroner natta. Hun mener det er noe spesielt med øya og faktisk også hyttas beliggenhet.

- Den ligger skjermet, og man kan føle seg helt alene i naturen. Mange ønsker  å kunne være på denne øya mer enn bare å ta ferga ut og så inn igjen samme dagen. Kystledhytta gir dem sjansen til dette. Filosofien er jo at dette skal være et rimelig tilbud, mulig for alle, men med enkel standard, sier hun.

kystled3.jpgHva er bakgrunnshistorien til den populære hytta?

I 2007 ble saken behandlet politisk. Da var det en rekke interessenter til dette lille huset som var forsvarets deccastasjon som egentlig skulle rives. Det var mange som ikke ville det og så muligheter for denne hytta. Men fylkesmannen hadde i denne saken uttrykt at det var viktig å ivareta  allmenhetens tilgang til eiendommen for det var mange som var interessert i å overta. Rådmannen oppfattet at Jomfruland Havfiskeklubb, Kragerø Ornitologiske forening og Kragerø Kunstforening  ønsket å bruke hytta avgrenset til sine medlemmer. Dette synes ikke å ivareta allmenhetens interesse på en god måte.Skjærgårdstjenesten er knyttet til allmenhetens interesser på Jomfruland, men ønsket hytta primært brukt som overnatting for sine ansatte  som driver vedlikeholdsarbeid i skjærgårdsparken. Kragerø Kystlag  ønsket å bruke hytta som kystledhytte i turistsesongen og til bruk for egne medlemmer utenfor turistsesongen.

Den endelig resultatet av den politiske saken ble at rådmannen fastslo at da (som nå) har kommunen ikke ressurser til å forestå vedlikehold og drift av eiendommen, og det var derfor viktig at disse oppgavene ble ivaretatt på en god måte av den som ville få disponere hytta.Rådmannen la også til grunn at hytta og eiendommen burde være for allmenheten. Dersom hytta skal brukes som en kystledhytte vil dette ivareta allmenhetens interesser på eiendommen, men dette forutsatte at sesongen ble forlenget utover det som Kragerø Kystlag beskriver i sitt brev til å være fra 1. april og frem til 1.oktober. Det er en forutsetning at Kragerø Kystlag ivaretar all drift og vedlikehold av hytta.  Videre ønsket rådmannen å ivareta Skjærgårdstjenesten behov for overnatting for sine ansatte. I saken påla han derfor at Kystlaget måtte legge til rette for et samarbeid med  Skjærgårdstjenesten slik at de kan bruke hytta  i sammenheng med ledig kapasitet i perioden fra 1. juni til 1. september.

Og slik har det blitt. Kragerø Kystlag og Skjærgårdstjenesten samarbeider på beste måte. De har to til tre  årlige dugnader på hytta  både høst og vår, og hytta er som nevnt mer populær enn noensinne. Nå er det også gjort framstøt om å overta nabobygningen  - det såkalte maskinhuset - til nok en kystledhytte.

- Finansieringen er stort sett i orden. Noen formaliteter gjenstår, sier Terje Mindrebø i Skjærgårdstjenesten. Han kan opplyse at det er inngått en ny tiårig avtale med Kragerø kommune om fortsatt drift på samme måte.

Det er dessuten framskaffet enda en kystledhytte i samarbeid med sjøspeiderne i Sannidal. Det er speiderhytta på Kirkholmen, som også er mektig populær i sommermånedene særlig.  Kragerø Kystlag arbeider dessuten for å lage Stavseng fyr på Skåtøy om til nok et tilbud innenfor kystledopplegget.

Et annet godt tiltak knyttet til kystled er samarbeidet med velforeningen på Gumøy. I følge kultursjefen har de ryddet og merket stier og fått laget et flott tur- og kulturkart over øya. «Signalen,» den gamle vakthytta på Vestre Gumøy, er rustet opp, og klargjort for enkel overnatting. Den ligger på et av skjærgårdens høyeste punkt med god utsikt. Det er merket sti til stedet fra hele Gumøy.

Til tross for at telefonene "lynte" under bookingen til kystledhytta på Jomfruland sist lørdag, fortvil ikke. Jula er fortsatt ledig og også enkelte ukedager både på tidlig sommer og høst. Dessuten enkelte helger på vinterstid. Jomfruland er også en opplevelse når snøen ligger hvit over det flate landskapet, så det er bare å ringe bestillingsnummeret. Det finner du på hjemmesiden til Kragerø Kystlag.

kystled2.jpg

 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image