Utredning om kommunereformen i Grenland er ferdig

Oppdatert av: stein ove sannes (22.des.2015)

Utredningen om sammenslåing av grenlandskommunene er klar.

På forsommeren 2015 vedtok by- og kommunestyrene i Porsgrunn, Skien, Bamble, Siljan, Kragerø og Drangedal å utrede to alternativer for den framtidige kommunestrukturen i Grenland:

  • Et regionkommunealternativ med alle seks kommunene sammenslått
  • Et 0-alternativ med videreføring av dagens struktur med seks kommuner

Etter konkurranse ble utredningsoppgaven gitt til konsulentselskapet Agenda Kaupang.

Utredningen «Videreføring eller sammenslåing av kommunene i Grenland? Konsekvenser og muligheter», foreligger nå.

Utredningen som er datert 14.12.15 han leses her

Videre behandling.
Utredningen vil bli lagt fram for de seks by- og kommunestyrene i Grenland til behandling i februar. Rådmennene vil i denne saken anbefale at utredningen legges ut til offentlig høring.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Morten Næss, tlf. 951 218 48.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image