Uønsket planteart

Oppdatert av: Ruben Tveiten (09.sep.2015)

Parkslirekne (Fallopia japonica) er en planteart som er uønsket i norsk natur.

Den vokser svært raskt med et omfattende rotsystem, og kan på kort tid fullstendig overta store arealer slik at annen naturlig vegetasjon forsvinner. Planten står derfor oppført på den norske "svartelisten", en liste over arter som utgjør en risiko dersom de forekommer ute i naturen.

Ved Frydensborgtjenna, langs stien mellom Kalstad barnehage og omsorgsboligene på Kalstad, er det en større forekomst av parkslirekne som delvis står inne i plantefredningsområdet. Her er det spesielt uheldig at denne arten får bre seg utover. Forekomsten har trolig kommet hit etter dumping av hageavfall eller andre masser.

Derfor settes det nå i gang bekjempelse av denne forekomsten. Den eneste effektive metoden er ved hjelp av kjemiske midler. Oppgraving er ikke aktuell, fordi selv små fragmenter av røttene er nok til at en ny forekomst kan bli etablert. Mekaniske metoder (slått, klipping etc.) har ingen effekt på denne seiglivede planten.

Vær ekstra oppmerksom dersom du har denne planten i egen hage - husk at den ikke må spres ut i naturen!

Fylkesmannen i Telemark og Kragerø kommune

Spørsmål kan rettes til miljørådgiver, 99 20 57 97

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image