Ukens klimatips - kommunale verneombud utdannes til miljøfyrtårnkonsulenter

Oppdatert av: stein ove sannes (25.jan.2011)

Kommunene i Grenland har gått sammen om å utdanne egne verneombud til miljøfyrtårnkonsulenter. Dermed settes kommunene i stand til å veilede egen virksomhet når det gjelder arbeidet mot en mer miljøvennlig hverdag.

Målet er at samtlige virksomheter skal miljøsertifiseres på sikt, og at kommunen som helhet framstår som et Miljøfyrtårn.

Kommunene ser på dette som et viktig ledd i Grenlandssamarbeidet og Klimakutt i Grenland. Kommunenes Sentralforbund er en offensiv støttespiller og rådgiver, og bidrar til å få arrangert et konsulentkurs 25. og 26.01. i Langesund. Det som blir lagt vekt på i arbeidet med miljøet, er energisparing, et godt HMS-system, mindre restavfall gjennom god kildesortering, reduksjon i transport og fokus på det ytre miljøet på arbeidsplassen.

For mer informasjon tar kontakt med hovedvernombud eller miljøkonsulent i kommunen

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image