Ukens klimatips – fisk

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Fisk er i utgangspunktet både sunn og miljøvennlig mat. Nyere undersøkelser viser imidlertid at både fangst og oppdrett av fisk kan være ressurskrevende og forårsake store klimagassutslipp

Dessuten er noen bestander utrydningstruet og en del fisk har høyt innehold av miljøgifter.
Mesteparten av fôret som brukes i fiskeoppdrett er laget av villfisk. Dersom vi spiste denne villfisken istedenfor oppdrettsfisken, ville maten rekke til mange flere mennesker. I flere utviklingsland kan det gå ut over fattigfolks matvaresikkerhet at småfisk eksporteres for å brukes som fôr i oppdrettsanlegg i den rike delen av verden. Oppdrett kan også utgjøre en trussel for det lokale artsmangfoldet siden rømt fisk kan ødelegge næringsgrunnlaget til den "innfødte" fiskebestanden og spre smitte. Dette har vært et problem i en rekke norske elver.

 Derfor noen tips:

Kjøp ferskt. Fisk fra frysedisk eller på hermetikkbokser innebærer langt større ressurs- og energibruk. Frossenfisk - som "fiskepinner" - har gjennomgått en lang og energikrevende prosess og mye transport.
Kjøp gammeldags. Fisk som er behandlet etter tradisjonelle konserveringsmetoder - som salting, tørking, røyking og så videre - er gjennomgående bedre for miljøet enn frossenfisk og hermetikk.
Velg fisk som forårsaker lite klimagassutslipp. Absolutt lavest utslipp har: Hel, fersk Makrell med 0,22kg CO2-ekvivalent pr kg, det tilsvarer 1,1 km bilkjøring med en gjennomsnittlig norsk personbil. Du finner flere eksempler under www.klimaguiden.no

Artikkelen er hentet fra www.gronnhverdag.no

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image