Ukens klima- og miljøtips - Miljøvennlig båthold

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Miljøprøver fra småbåthavner viser at bunnstoff og andre miljøgifter forurenser både jord og sjøbunn. Noen av miljøgiftene har vært forbudt i mange år. Dette er aktuelt nå for de mange båteiere som holder på med vårpussen i Kragerø.

- Båthavner og båteiere har plikt til å sørge for at kjemikalier og farlig avfall håndteres miljømessig forsvarlig. Havnene har også plikt til å sørge for at virksomheten ikke skader miljøet, men det ser ut som en del av dem ikke overholder pliktene sine, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Her er noen tips:

  • Sett opp beholdere for ulike typer farlig avfall. Beholderne skal være godt merket, sikret mot uvedkommende og lett tilgjengelig for brukerne. Ta kontakt med et avfallsselskap for hjelp.
  • Skaff slipemaskin(er) med støvsuger for sliping av skrog og duker til å dekke grunnen ved skraping av bunnstoff.
  • Planlegg for å etablere fast dekke (asfalt/betong) med oppsamling av partikler (for eksempel sandfangskum) der hvor det foregår avspyling av bunnstoff. Spylevann bør ikke gå rett til grunn eller sjø uten at partikler fanges opp.
  • Fastslå i vedtektene at båteierne har plikt til å samle opp bunnstoff og håndtere avfall i samsvar med marinaens innsamlingsopplegg.
  • Ha god dialog med båteierne og begrunn miljøtiltak.
  • Sørg for god kapasitet på avfallsinnretninger i høysesongen.
  • Ved utvidelser og nyetablering anbefales det sterkt å etablere fast dekke som er tilpasset størrelsen på havna og oppsamlingsinnretning for partikler fra spylevann. Det er trolig eneste måte å unngå framtidig forurensning til grunn og sedimenter.

Ha en fin båtpusstid framover!

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image