Ukens klima-/miljøtips: Kommunens miljøpris

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Husk å komme med gode forslag til kandidater til årets miljøpris i Kragerø innen fristen den 1. oktober. Forslag på kandidater sendes Kragerø kommune, postboks 128, 3791 Kragerø eller pr e-post til post@kragero.kommune.no

Eksempler på gode kandidater er bedrifter som er miljøsertifisert eller gjør en spesiell innsats når det gjelder miljø. Andre forslag kan være privatpersoner som har fått til gode miljøtiltak i nærmiljøet eller borettslag som har fått til god kildesortering. I Oslo har Lønnealleen borettslag fått Oslo kommunes miljøpris for sine tiltak med å skifte ut oljefyrene med fornybar energi. De satte i verk flere tiltak for å spare både energi og CO2 utslipp i de 200 leilighetene. Flere eksempler kan du finne på nettet.

Her er vedtektene for Kragerø kommunes miljøpris:

Kragerø kommunes miljøpris kan tildeles for miljøinnsats innen f.eks. følgende områder: Transport og arealbruk – Energiforsyning – Energibruk - Forbruk og innkjøp – Avfall – Landbruk - Næring og industri - Biologisk mangfold - Skred- og flomsikring­                                                          

Miljøprisen kan gis til enkeltpersoner, persongrupper, organisasjoner, institusjoner eller næringslivet som er hjemmehørende i Kragerø, eller har tilknytning til Kragerø kommune. Miljøprisen er på 20.000,- kroner med tilhørende diplom.                                                                                                            

Prisen kunngjøres på forhånd i distriktets aviser hvor befolkningen anmodes om å fremme forslag på kandidater innen en angitt frist.
Forslag må fremmes skriftlig med en begrunnelse for den enkelte kandidat.
Rådmann i Kragerø legger frem sin innstilling for formannskapet.
Formannskapet selv kan fremme potensielle kandidater og bestemmer hvem prisen skal gis til.

Foreslåtte kandidater kunngjøres ikke, og prisvinneren kunngjøres ikke før utdelingen.

Utdelingen skjer innen utgangen av året. Miljøprisen deles ut hvert år dersom juryen finner en kvalifisert kandidat.

For mer informasjon ta kontakt med miljøkonsulent, tlf. 99 20 57 97

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image