Trygghet og beredskap i Kragerø

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Kommunens Beredskapsplanverk er blant annet bygget på en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, (ROS). Det finnes flere planverk på de ulike nivåene i kommunen. Hver enhet, virksomhet og avdeling har utarbeidet sin egne beredskapsplaner som både tar hensyn til den overordnede analysen samt spesifikke krav som stilles i Interkontrollforskriften.
Det overordnede Beredskapsplanverket benyttes av kommunens kriseledelse ved større hendelser, ulykker og/eller kriser.
Kommunens gjeldende Beredskapsplanverk er ikke publisert på kommunens hjemmesider av sikkerhetsmessige grunner.
Det er for tiden igangsatt ett prosjekt i Kragerø kommune der den overordnede Risiko- og Sårbarhetsanalysen, (ROS), revideres og oppdateres. Link til den oppdaterte ROS- analysen vil bli lagt ut her i løpet av 2. kvartal 2012.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image