Tryggere legemiddelbruk i Telemark med e-resept

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Arbeidet med innføring av elektroniske resepter i Telemark starter tirsdag 7. februar.

Den nye ordningen vil øke sikkerheten og gjøre hverdagen enklere for legemiddelbrukere.

E-resept er nå innført i nesten hele Hordaland og i store deler av Vestfold. Ordningen blir godt mottatt av pasienter, leger, apotek og bandasjister.

– De har positive erfaringer og synes e-resept er bedre enn papirresept. sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet.

Økt sikkerhet

E-resept gir tryggere rutiner og øker pasientsikkerheten. Det er forventet at e-resept får bukt med et økende samfunnsproblem: falske resepter. Dette fordi det er vesentlig vanskeligere å forfalske en resept som sendes elektronisk.
 
Resepten ligger i en database og apotek eller bandasjist kan hente den opp uten at reseptbrukeren behøver å ha med seg papirresept. Slik blir hverdagen litt enklere.
 
– E-resept reduserer faren for feilmedisinering, feilutlevering og uheldige kombinasjoner av legemidler, sier Härter.
 
Med e-resept lanseres også en ny selvbetjeningstjeneste på Internett: Mine resepter. Den er et tilbud til de som ønsker og gir brukeren god oversikt over gyldige e-resepter.

Innført i 40 kommuner

E-resept er til nå innført i 40 kommuner i Hordaland og Vestfold. 185 legekontor, 82 apotek og 11 bandasjister bruker e-resept til daglig. Godt over 700.000 resepter er sendt fra legene siden de første e-reseptene så dagens lys, våren 2010.
 
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å lede prosessen med nasjonal innføring og målet er at hele landet skal bruke e-resept i 2013. Ordningen skal innføres hos fastleger, avtalespesialister og ved legevakter, samt i alle apotek og hos bandasjister.

Fakta om innføring i Telemark

De aller fleste kommuner i Telemark innfører e-resept fra 7. februar, men noen kommuner starter litt senere. Det gjelder Nissedal, som går i gang samtidig med Aust-Agder 24. april, og kommunene Hjartdal og Notodden, som starter tidlig i 2013.
 
Sikkerhet står i fokus når e-resept innføres og det tar tid å oppgradere og tilrettelegge ved hvert enkelt legekontor. De aller fleste apotek og bandasjister vil imidlertid være klare til å ekspedere e-resepter fra 7. februar. Tre apotek starter noe senere: Vitusapotek Gvarv starter 15. februar. Kviteseid apotek og Seljord apotek starter 16. april.
 
Der e-resept er innført kan man fortsatt få ekspedert sine gyldige papirresepter. Dersom man skal til apotek eller bandasjist der e-resept ikke er innført enda, kan legen skrive ut papirresept.

Fakta om e-resept

 • E-resept betyr elektronisk resept. E-resept er også navnet på kjeden av IT-systemer som håndterer resepter elektronisk.
 • Den som trenger resept vil ikke lengre få en papirresept i hånden.
 • Legen sender resepten elektronisk til en sentral database; Reseptformidleren.
 • Man får varen utlevert ved å oppgi fødselsnummer eller navn og fødselsdato samt hvilken vare man skal hente.
 • E-resept innføres for å gi tryggere legemiddelbruk, enklere rutiner og bedre utnytting av samfunnets ressurser.
 • Det er vesentlig vanskeligere å forfalske e-resepter enn papirresepter. Det pågår et arbeid som sikrer at også sykehusleger etter hvert kan ta i bruk e-resept.
 • Sykehusapotek vil kunne ekspedere e-resepter.
 • Helsedirektoratet leder prosessen med nasjonal innføring av e-resept og samarbeider blant annet med Apotekforeningen, apotekkjedene og IT-leverandører.
 • Nasjonal innføring startet i juni 2011 og skal være sluttført i 2013.
  Tjenesten «Mine resepter» er et tilbud som til den som ønsker å få oversikt over e-reseptene sine via Internett.
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image