Tollboden er fredet

Oppdatert av: stein ove sannes (19.jan.2017)

Tollboden i Kragerø er et kulturminne av nasjonal verdi, som forteller både om vår kystkultur og vår tollhistorie, sier riksantikvar Jørn Holme

Tollboden er et verdifullt og helhetlig tollstedsanlegg fra første halvdel av 1800-tallet.

Tollboden ligger midt i det historiske sentrum av Kragerø. Hovedbygningen ble oppført under siste halvdel av 1700-tallet, som bolig for en formuende handelsmann. I 1822 ble bygningen kjøpt opp av staten og ble tollsted i forbindelse med at staten overtok tollbehandlingen i Norge på den tiden. Hovedbygningen fungerte som kontor for tolleren, og bolig for tolleren og tollbetjentene.

–Tollboden i Kragerø er et kulturminne av nasjonal verdi, som forteller både om vår kystkultur og vår tollhistorie, sier riksantikvar Jørn Holme.

 

Klassisk tollanlegg

Salgbare varer fra omlandet og gode havner dannet utgangspunktet for fremveksten av ladesteder i Telemark. Eksport og import av varer førte til at det ble etablert tollsteder. Kragerø tollbod er et klassisk tollanlegg med kontordel, ekspedisjonsdel og pakkhus.

Bygningene er godt bevart, og har stort sett beholdt eksteriøret slik de var. Hovedbygningen er typisk for byggeskikken for rike borgere i området på slutten av 1700-tallet. Innvendig er det gjort noen endringer, både da bygningen ble tollbod og da tollernes oppgaver ble endret rundt 1960. Men siden bygningen også var bolig for tollerens familie, forble mye uendret.

 

Fredningen

Det som er fredet, er hovedbygningen med sidefløy/ bryggerhus, uthuset Steinhuset, og østre og vestre pakkhus. Fredningen omfatter også bryggen mellom pakkhusene og den gamle hagen.  Fredningen skal ikke være til hinder for bruk og utvikling av eiendommen. Fredningssaken er utarbeidet av Telemark fylkeskommune.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image