«Tjennane» - Del av reguleringsplan for Østre Gumøy, gbnr 25/1 (Plan-id 65c

Oppdatert av: stein ove sannes (31.mai.2016)

Det varsles oppstart av planarbeid for endring av del av reguleringsplanen for Østre Gumøy. Formål med planen er bygging av fritidsboliger med bryggeanlegg. Planen innebærer en utvidelse av eksisterende hytteområde. Tiltakshaver er Ellef Ellegård og planen utarbeides av Arkitekthuset Kragerø AS.

Merknader i forbindelse med planoppstart sendes plankonsulenten med kopi til Kragerø kommune. Frist for merknader: 20.april 2016.

pdf.jpg           pdf.jpg            pdf.jpg
Varsling etater           Varslingskart                Oversiktskart