Vannforsyning - drikkevann

Oppdatert av: Teknisk drift (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

Kommunen leverer vann gjennom det kommunale ledningsnettet til de boligene og byggene som er tilknyttet dette. Eventuelle krav til slik tilknytning avgjøres normalt gjennom reguleringsplanen eller ved søknad om byggetillatelse. I områder uten kommunal vannforsyning må det etableres en egen ordning for vannforsyning. Kommunen kan ikke gi byggetillatelse uten at  vann- og avløpsløsningen er tilfredsstillende.

Kommunen skal varsle forbrukerne om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel spyling av ledningsnettet. Se annonser i presse mv. Ved vannmangel kan kommunen gi restriksjoner for bruken av vann. Hvis en nødssituasjon gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kvalitetskravene, vil du bli informert om situasjonen og om hvor lenge den midlertidige vannforsyningen vil vare. Mener du at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.

Kriterier/Vilkår

Drikkevann som kommunen leverer skal være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde stoffer som kan føre til helseskade i vanlig bruk. Vannkvalitetsavvik som skyldes forhold i det interne ledningsnettet hos en forbruker, er normalt ikke et kommunalt ansvar. Større mengder brannvann, for eksempel til sprinkleranlegg, vil ikke nødvendigvis kunne leveres gjennom dette ledningsnettet, men sikres på annen måte.

Pris for tjenesten

Gebyr kommunale krav

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Teknisk drift
  • Leder: Anne Lise Lønne
  • Telefon: 35986241
  • Telefaks: 34983460
  • Epost anne.l.lonne@Kragero.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 128 , 3791 Kragerø
  • Besøksadresse: Gamle Kragerøvei 12 A , 3770 Kragerø

Andre opplysninger

Sist oppdatert

04.01.2016 14:17