Vaktmester - ambulerende

Oppdatert av: Sykehjem og hjemmesykepleie (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

Vaktmesteren kan komme hjem til deg og hjelpe til med enkle, praktiske gjøremål, slik som mindre reparasjoner og vedlikeholdsarbeid. Du trenger kanskje hjelp til å montere eller fjerne et teknisk hjelpemiddel eller få installert en trygghetsalarm.

Målgruppe

Du er eldre eller funksjonshemmet og bor hjemme

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.


Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om vaktmestertjeneste, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Andre opplysninger

Sist oppdatert

28.08.2017 10:26