Skolehelsetjeneste

Oppdatert av: Helsestasjonen (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Målgruppe

Alle elever i grunnskole og videregående skole

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1

Lov

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Alle barn hører innunder den ordinære skolehelsetjenesten. Dersom det ønskes kontakt med helsesøster/skolelege utover det ordinære opplegget i skolehelsetjenesten kontaktes helsestasjonen.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Andre opplysninger

Sist oppdatert

29.12.2016 17:11