Renovasjon

Oppdatert av: Teknisk drift (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Lov

Forurensningsloven

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Teknisk drift
  • Leder: Anne Lise Lønne
  • Telefon: 35986241
  • Telefaks: 34983460
  • Epost anne.l.lonne@Kragero.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 128 , 3791 Kragerø
  • Besøksadresse: Gamle Kragerøvei 12 A , 3770 Kragerø

Andre opplysninger

Sist oppdatert

25.08.2017 14:10