Legevakt

Oppdatert av: Enhet for Helse og Rehabilitering (12.apr.2016)

Generelt

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Legevakten skal gi øyeblikkelig hjelp til publikum som bor eller oppholder seg i disse kommunene, utenom fastlegens åpningstid og som ikke kan vente til neste ordinære arbeidsdag.
Kragerø og Drangedal Legevakt har lokaler på Kragerø sykehus

Adr. Gml. Kragerøvei 32

3770  KRAGERØ

 

 Åpningstider: 

Hverdager fra kl 16.00 – 08.00
Lørdag, søndag og helligdager: Døgnåpent

På hverdager mellom kl. 08 og 16 er det ikke lege tilstede, men sykepleier som gir råd på telefon. Behov for akutt helsehjelp i dette tidsrommet ivaretas av fastlege. Ved alvorlige tilfeller, ring tlf. 113.

I ordinær åpningstid mellom kl. 16.00 og 08.00, kan det til tider være stor pågang ved legevakta. Derfor oppfordres publikum til å ringe på forhånd, dersom dette er mulig. Noen ganger kan problemet ditt løses på telefon, og hvis du må komme inn til lege, kan du få en timeavtale, så du slipper å sitte lenge og vente på behandling. 

Kontakt oss:

        TELEFON TIL LEGEVAKTA ER:

                         116 117

Besøksadresse: Gamle Kragerø vei 32, 3770 Kragerø Kommune
Email: legevakten@kragero.kommune.no

Ved livstruende sykdom eller skade:

                          RING 113

 Ventetid 

Kragerø og Drangedal legevakt er opptatt av at de sykeste pasienten skal få hjelp først. Henvendelser blir prioritert ut i fra hastegrad. Vi benytter kodene RØD, GUL og GRØNN

RØD:  Pasienten kan ikke vente og tas inn omgående. 

Eks.: Brystsmerter, Allergiske reaksjoner. Kramper, hodeskader, forgiftninger, brudd og betydelig sårskader og lignende. 

GUL:  Haster, men kan vente litt. Pasienten bør få hjelp innen en time, men i hektiske perioder kan ventetiden bli noe lengre. Pasienten vil da hele tiden bli evaluert av sykepleier med hensyn til tilstand. 

Eks: Dårlig allmenntilstand, moderate kutt- skader, psykiske reaksjoner, akutte skjelett- og muskelsmerter, akutte luftveisinfeksjoner o.l

GRØNN:  Kan i utganspunktet vente til fastlegen åpner neste dag, men har vi kapasitet og RØD og GUL har fått hjelp innen tiden, kan vi være behjelpelig med hjelp. 

Eks. kan være utslett uten andre symptomer, feber første dag, influensa lignende symptomer med god allmenntilstand, langvarig hose og lignende

Det er ikke timebestilling på legevakten, men vi gir veiledende timer for å unngå lang ventetid. Ut ifra faglig vurdering vil det som haster mest, gå foran det som kan vente. Når du ringer vil du få oppgitt en omtrent tid for når du kan forvente å komme inne til legen. Slik kan du på travle dager ta mesteparten av ventetiden hjemme i stede for å sitte på venterommet. Den oppgitte tiden ansees ikke som noen bindende avtale, da det kan komme øyeblikkelig hjelp pasienter som vi må inn først. Dersom legen må i sykebesøk eller en annen akutt situasjon oppstår i kommunen, må det også påberegnes lenger ventetid.

Ved tilstander som kan behandles på legevakten, du komme til oss. Dette fordi vi må opprettholde en høy beredskap for dem som henvender seg til oss. Du får dessuten raskere og tryggere behandling når legen har nødvendig utstyr og prøvemateriell tilgjengelig.

Papirer å ta med til legevakten

Når du kommer til legevakten, har vi ikke tilgang til dine journaler andre steder. Det er derfor ønskelig at du tar med deg:

Oversikt over faste medisiner, navn på din fastlege og frikort/egenandelskort. Vi trenger også legitimasjon hvor ditt fødsels og personnummer er. 

Andre relevante papirer som angår din helse.

Legevakten utfører ikke:
Sykemeldinger, helseattester og resepter på vanedannende medikamenter

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Pris for tjenesten

Legekonsultasjon betales etter Helfos satser. Takstene er høyer på kveld/natt/helg og ved sykebesøk.

Kontant betaling eller kortterminal

Barn under 16 år gratis. 

Egenandel pr konsultasjon er:

  • Allmennlege 225,-
  • Spesialist  250,-
  • Sykebesøk  280,-
  • I tillegg kommer betaling for evt. prøver, medisiner og annet medisinsk utstyr. Dette gjelder også barn under 16 år og pasienter med frikort.

Dersom du ikke trenger en konsultasjon hos legen, men får hjelp av en sykepleier, må du betale sykepleietjenester etter Helfos takster (enkel pasientkontakt)

 

 

 

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Trenger du veibeskrivelse:Klikk her: 

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lov

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

Praktiske opplysninger

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet i fylket.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Tore
Etternavn: Klausen
Tittel: Avd.leder Legevakt
Mobil: 40 87 94 62
E-post: tore.klausen@kragero.kommune.no

Ansvarlig enhet

Andre opplysninger

Sist oppdatert

12.04.2016 09:36Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LOS Hovedemne

LOS Emneord

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902


Underemne

Bottom image