Legat til dekning av individuelle behov som ikke ivaretas av velferdslogivning

Oppdatert av: Politisk sekretariat (04.jan.2016)

Generelt

Beskrivelse

 

Legat til dekning av individuelle behov som ikke ivaretas av velferdslovgivning

Legatet er en sammenslåing av 9 mindre legater

Legatets netto avkastning skal innen utgangen av november måned hvert 2. år deles ut i porsjoner til søkere bosatt i Kragerø kommune med individuelle behov som ikke ivaretas av velferdslovgivning. (jfr. §3 i vedtektene)

 

Målgruppe

 

Søkere bosatt i Kragerø kommune med individuelle behov som ikke ivaretas av velferdslovgivning

 

Kriterier/Vilkår

 

·         Søkere må være bosatt i Kragerø kommune

·         Ligningsattest må vedlegges

 

Regelverk

Vedtekt

Individuelle behov

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

 

Det annonseres i lokalavisa og på kommunens hjemmeside i september i utdelingsåret

Søknad sendes legatstyret v/ Kragerø kommune

Legatstyret behandler søknadene i november i utdelingsåret

Søknadsskjema kan hentes via link ovenfor eller fås ved henvendelse til Servicesenteret

Ufullstendig søknad medfører at søknaden kan avvises

 

Søknadsfrist

 

1.oktober i partallsår

 

Legatmidler deles ut i november/desember hvert 2. år, partallsår

 

Klagemulighet

 

Ingen klageadgang

 

 

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Andre opplysninger

Sist oppdatert

12.12.2016 09:01Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LOS Hovedemne

LOS Emneord

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902


Underemne

Bottom image