Legat for utdanningsformål

Oppdatert av: Politisk sekretariat (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

 

Legat for utdanningsformål, ( Se også Apoteker Eilif Farsjøs legat, egen beskrivelse)

Legatet er en sammenslåing av 5 mindre legater

Legatets netto avkastning skal innen utgangen av november måned hvert 2. år deles ut i porsjoner til ungdom hjemmehørende i Kragerø kommune (jfr. §3 i vedtektene)

 

Målgruppe

 

Søkere hjemmehørende i Kragerø kommune som tar utdanning etter grunnskolen

 

Kriterier/Vilkår

 

·         Legatmidler kan søkes av ungdom som tar utdanning etter grunnskolen  

·         Bekreftelse fra skolen på opptak  vedlegges

 

Regelverk

Vedtekt

Utdanningsformål

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

 

Det annonseres i lokalavisa og på kommunens hjemmeside i september i utdelingsåret

Søknad sendes legatstyret v/ Kragerø kommune

Legatstyret behandler søknadene i november i utdelingsåret

Søknadsskjema kan hentes via link ovenfor eller fås ved henvendelse til Servicesenteret

Ufullstendig søknad medfører at søknaden kan avvises

 

Søknadsfrist

 

1.oktober i partallsår

 

Legatmidler deles ut i november/desember hvert 2. år, partallsår

 

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Andre opplysninger

Sist oppdatert

12.12.2016 09:01