Legat for allmennyttige formål

Oppdatert av: Politisk sekretariat (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

 

Legat for allmennyttige formål

Legatet er en sammenslåing av 2 mindre legater

Legatets netto avkastning skal innen utgangen av november måned hvert 2. år deles ut i porsjoner til humanitære og/eller allmennyttige formål i Kragerø kommune (jfr. §3 i vedtektene)

 

 

Målgruppe

 

Legat for allmennyttige formål

Legatet er en sammenslåing av 2 mindre legater

Legatets netto avkastning skal innen utgangen av november måned hvert 2. år deles ut i porsjoner til humanitære og/eller allmennyttige formål i Kragerø kommune (jfr. §3 i vedtektene)

 

Kriterier/Vilkår

 

·         Det skal ikke gis midler til formål som i henhold til lov skal dekkes av det offentlige eller til formål som er av politisk art

 


Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

 

Det annonseres i lokalavisa og på kommunens hjemmeside i september i utdelingsåret

Søknad sendes legatstyret v/ Kragerø kommune

Legatstyret behandler søknadene i november i utdelingsåret

Søknadsskjema kan hentes via link ovenfor eller fås ved henvendelse til Servicesenteret

Ufullstendig søknad medfører at søknaden kan avvises

 

Søknadsfrist

 

1.oktober i partallsår

 

 

 

Legatmidler deles ut i november/desember hvert 2. år, partallsår

 

Klagemulighet

 

Ingen klageadgang

 

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Andre opplysninger

Sist oppdatert

28.08.2017 10:24