Legat - Apoteker Eilif Farsjøs legat

Oppdatert av: Politisk sekretariat (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

Apoteker Eilif Farsjøs legat, (Se også Legat for utdanningsformål, egen beskrivelse)

Av legatets avkastning skal det deles ut midler for økonomisk hjelp til utdanning av ungdom hjemmehørende i Kragerø kommune ( Jmf. §2 i vedtektene)

For 2017 deles det ikke ut midler

Målgruppe

Ungdom under utdanning som må bo borte fra Kragerø kommune

Kriterier/Vilkår

·         Søker som må bo borte fra Kragerø kommune under utdanningen

·         Kunstfag tas ikke med i fordelingen, heller ikke søkere som tar høyere utdannelse

·         Ved utdeling legges det vekt på at det blir en yrkesmessig spredning av stipendiene

·         Legatmottaker plikter ved stipendårets utgang å avgi en orientering om hvordan stipendiet er brukt

·         Bekreftelse fra skolens administrasjon på opptak, vedlegges

 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

 

Av legatets avkastning skal det deles ut midler for økonomisk hjelp til utdanning av ungdom hjemmehørende i Kragerø.

§ 2 i vedtektene for legatet har følgende ordlyd:

”Legatet har til formål å utdele midler for økonomisk hjelp til ungdom i Kragerø kommune som må bo hjemmefra i skoletiden. Til videreutdannelse på kurs og skoler.

Kunstfag tas ikke med i fordelingen, heller ikke høyere utdanning.

Søknad om stipend sendes legatets styre.  Det må redegjøres for formålet og varigheten av skolen/ kurset.

Bekreftelse fra skolens administrasjon på opptak vedlegges.  Stipendiene gis til søkere som må reise fra Kragerø for å studere.  Ved utdeling legges det vekt på at det blir en yrkesmessig spredning av stipendiene.

 

 

 

 

Vedtekt

Vedtekter Apoteker Eilif Farsjøs legat

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

 

 

Det annonseres i lokalavisa og på kommunens hjemmeside i september

Søknad med vedlegg sendes legatstyret v/ Kragerø kommune

Legatstyret behandler søknadene i november

Søknadsskjema kan hentes via link ovenfor eller fås ved henvendelse til Servicesenteret

Ufullstendig søknad / manglende vedlegg medfører at søknaden kan avvises

 

Hver utdeling skal være minst kr. 6000,- Utbetaling finner sted en gang per semester -desember og april

 

Søknadsskjema

Eilif Farsjø`s legat - søknadskjema

Søknadsfrist

 

1.oktober   

 

Klagemulighet

 

Ingen klageadgang

 

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Jorunn
Etternavn: Tisjø
Tittel: Konsulent
Mobil: 95224520
Telefaks: 35983460
E-post: jorunn.tisjo@kragero.kommune.no

Andre opplysninger

Sist oppdatert

25.08.2017 09:55