Kulturskole - opptak

Oppdatert av: Enhet for Kultur (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Kulturskolen er et ressurssenter for opplæring i kulturaktiviteter for barn og unge, skoleverket og det frivillige musikklivet i kommunen.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

 Barn og unge mellom 6 og 20 år bosatt i Kragerø kommune, kor, korps, skoler, barnehager og videregående skole.

Kriterier/Vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

 Det forventes at de som er elever i kulturskolen også setter av tid tid til øving hjemme. Dette gjelder særlig elever som får opplæring på instrument. Hvis man uteblir fra undervisningen uten gyldig grunn eller ikke gjør en egeninnsats med øving, kan man miste plassen.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk kulturskoleråd

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Lov

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Praktiske opplysninger

Søknadsskjema

Kulturskolen - søknad om opptak

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

Andre opplysninger

Sist oppdatert

28.08.2017 10:35