Koordinerende team

Oppdatert av: Enhet for Helse og Rehabilitering (04.jan.2016)
Generelt

Beskrivelse

Kommunen plikter å ha ett sted publikum kan henvende seg ved behov for omfattende helse- og omsorgstjenester. Behandler bl.a. søknader om individuell plan.  

Målgruppe

Personer med behov for langvarige, sammensatte og koordinerte tjenester. Ellers ved behov for informasjon om tilbud innen helse- og omsorgstjenester. Både privatpersoner og samarbeidsinstanser kan få svar på spørsmål om kommunens helse- og omsorgstilbud. 

Kriterier/Vilkår

Vilkåret for å få tildelt en personlig koordinator og bistand til å få utarbeidet en individuell plan, er at du har langvarige behov for sammensatte helse- og omsorgstjenester.  

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Agnes
Etternavn: Heldal
Tittel: Leder Koordinerende team
Telefon: 35986346
Mobil: 99217452
E-post: agnes.heldal@kragero.kommune.no

Ansvarlig enhet

Andre opplysninger

Sist oppdatert

15.12.2016 16:53